languages

"Lépj egy fokkal feljebb Károly Róbert!" EFOP-3.1.10-17-2017-00028


Projektazonosító: EFOP-3.1.10-17-2017-00028

Projekt elnevezése: Lépj egy fokkal feljebb Károly Róbert

Támogatás összege: 29.810.907 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.11.30.

 

Pályázati forrás segíti hátrányos helyzetű tanulóink fejlődését


Iskolánk fenntartója, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa csaknem 30 millió forintnyi támogatást nyert el, amelyből egy a hátrányos helyzetű diákjaink fejlesztését célzó pedagógiai projekt valósul meg. A szakmai program jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a 25 bevont tanulónknak lényegesen jobb esélyei legyenek egy sikeres életre.


Kedvezően bírálták el azt a pályázatot, amelyet „Lépj egy fokkal feljebb Károly Róbert” címmel nyújtott be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa. AZ EFOP-3.1.10-17-2017-00028 azonosító számú projekt 29 810 907 forintos, 100%-os mértékű, azaz vissza nem térítendő támogatást kapott.

A 2020. 11. 30.-i tervezett befejezési dátumú projektünkben 25 hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 15 éves kort betöltött tanulónk került kiválasztásra. Ezzel párhuzamosan kijelöltük az MMSZ Károly Róbert Középiskola azon pedagógusait és a mentorokat, akik a program keretében a célcsoporttal foglalkoznak. A bevont tanulók fejlesztése a kompetenciamérések és egyéni fejlesztési tervek alapján, a projektmegvalósítást végigkísérve zajlik.

Az első szakaszban a külső szereplő bevonásával megvalósuló tevékenységekre beszerzési eljárást folytattunk le a következő szakmai szolgáltatásokra:

–      30 órás mentorálás képzési programjának kialakítása, a továbbképzés megtartása 10 fő részére, elégedettségvizsgálat elvégzése, a képzés közös feldolgozása és a program átdolgozása. A képzés közvetlen célja a mentorok szakmai felkészítése a feladataik ellátására. A közvetett cél pedig azon hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, akik középfokú végzettséget szereznek. Ezáltal megnyílik a felsőoktatásba vezető út, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók képzettségi szintjének növeléséhez, valamint a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának javításához.

 

–      Mentorok részére havi 1 szupervízió biztosítása, 10 mentor részére 32 hónapon keresztül.

–      Alkalmanként 4 órás továbbképzés programjának kialakítása, a továbbképzés megtartása 25 főnyi pedagógus számára.

–      Tanulói foglalkozások, tréningek biztosítása a „Személyiségfejlesztés, önismeret, közösségépítés” jegyében.

–      Előadások megtartása. Ezek egyik típusa a Szülők iskolája, melynek témái a család szerepe a mindennapjainkban, a szülői példamutatás fontossága a gyermek életében és a konfliktusok kezelése a családban. A másik előadástípus a Családi Egészségnap, ahol a személyes higiéné, a betegségek elleni védekezés, a helyes táplálkozás, a káros szenvedélyek hátrányai, a lelki egészség és az egészséges ételek készítése kerül középpontba.

 

A projekt további szakmai tevékenységei közt szerepel a pedagógusok, mentorok szupervizionálása, rendszeres esetmegbeszélések tartása a tanulók fejlesztésében részt vevő mentorok, pedagógusok számára csoportos vagy egyéni formában. A pedagógusok érzékenyítésének érdekében egy „Elfogadás, befogadás” című továbbképzést is megvalósítunk.

 

A differenciált pedagógiai módszerek használatának hatékony területe az egyéni fejlesztés, szaktanári felkészítés is, mely folyamatos a projektmegvalósításban. Az egyéni tanulási tervek kialakítása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló megkaphassa a kifejezetten őt fejlesztő feladatokat. Ahhoz, hogy a differenciált pedagógiai módszerek a projektben közvetlenül szerepet nem vállaló pedagógusok körében is mind jobban elterjedjenek, a téma tantestületi szintű szakmai megbeszéléseken is megjelent iskolánkban.

A projektmegvalósítás részeként folyamatosan biztosítjuk angol és német nyelvből a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás lehetőségét a részt vevő tanulók számára. Mentoráltjainknak személyiségfejlesztő, önismereti és közösségépítő foglalkozásokat is tartunk.

A fentieken túl a családok bevonását célzó programokat is szervezünk – pl. családi túrát a Mátrába, családi napokat, egészségnapokat, kulturális kirándulásokat, programokat. Emellett elindítottuk a Szülők iskolája előadássorozatot is.

A projekt keretében a hasonló programokat megvalósító intézmények pedagógusaival, mentoraival is kapcsolatot tartunk, workshopokat szervezünk. Emellett intézményen kívüli szereplők bevonásával, illetve intézményi nyílt napokon, információs napokon történő részvétellel igyekszünk segíteni a pályaválasztást, pályaorientációt.

 


PARTNEREINK:

ecdl_logo.jpg HKIK_log.jpg NKIK_log.jpg BKIKlog.png JNSZKIK_kicsi.jpg gyngyszv_fsz_log.jpg gla_log_gif.gif kekes.gif hotel-residence-ozon-superior-logo.png lifestyle-hotel_logo_220x200.png 000009490_grandhotel_galya_logo.jpg.jpg
Irány a középsuli!

LEGFRISSEBB HÍREINK

Videók

Külkapcsolataink

testvriskolk_2012.jpg

Infoblokk.jpg

Programok


Pályázatunk:


"Lépj egy fokkal feljebb Károly Róbert"

EFOP-3.1.10-17-2017-00028


Bejelentkezés © Adatvédelem | Jogi nyilatkozat | Impresszum | Média ajánlat | Oldaltékép

logók